Onderzoeken

Ici on parle français

Een onderzoek van Sirin Souani – Dit onderzoek heeft als doel om een klassenlijst te ontwerpen voor leerlingen in de onderbouw om hun gespreksvaardigheid Frans te bevorderen. De hoofdvraag hierbij is: ‘Bevordert het gebruik van de doeltaal Frans tijdens de lessen de gespreksvaardigheid van de leerlingen van leerlingen in het voortgezet onderwijs?’ Ik onderzoek deze... Lees verder

Lesson Study & professionalisering van docenten

Een onderzoek van Sandy Verëll – Een speerpunt vanuit de schoolleiding van het Martinuscollege is de professionalisering van docenten en het vormen van professionele leergemeenschappen, omdat de school onderwijs op maat wil bieden. Docenten gaven echter aan dat deze hulp op maat nog niet aan iedereen aangeboden wordt. Zij voelden zich op didactisch gebied, met... Lees verder

Overheidsingrijpen in context

Een onderzoek van Robert Wolters – In mijn havo 4-klas krijgen leerlingen te weinig betekenis mee van het geleerde. In dit ontwerponderzoek krijgt deze klas een lessenserie met contextrijk onderwijs, meerdere klaslokaalexperimenten en samenwerkend leren aangeboden. Het denkgedrag van leerlingen uit de interventieklas wordt bij de inhoudsanalyse van de oefentoets en bij de hardop-denkoefening vergeleken... Lees verder