Onderzoekswerkplaats – voor leraren Beta en Lichamelijke Opvoeding

28-09-2020 t/m 28-06-2021 @ 15.00 tot 17.00

 

Ook dit schooljaar organiseert de ROWF weer twee onderzoekswerkplaatsen (OZW) voor leraren.
Bewezen is dat dit de meest effectieve manier van professionaliseren is. Deelname heeft niet alleen een positief effect de individuele deelnemers, maar heeft een koppeling met de vaksectie.
Inhoud
De onderzoekswerkplaats bestaat uit twee teams: Lichamelijke Opvoeding en Beta.
Deze teams maken lesontwerpen en doen daarvoor praktijkgericht onderzoek. Het effect van les wordt gemeten.
De keuze voor een thema wordt door de leden van de OZW zelf gedaan. De afgelopen twee jaar was het thema toekomstgericht vakonderwijs, met als insteek steeds een ontwerp voortkomend uit de 21e vaardigheden, met een sterk ontwerpgericht en individueel karakter.
De OZW wordt per cluster begeleid door een onderzoeker met vakdidactische expertise (vanuit HvA en ALO) en ervaringin het begeleiden van lerarenonderzoek.
Werkwijze:
Fase 1: de definitie fase, wat is toekomstgericht onderwijs voor jou, je vak en de sectie?
Fase 2: bestaat uit het (onderzoeksmatig)ontwerpen van lessen, die delen in de sectie, uitvoeren (ook collega’s) en evalueren adhv doelen. Er zullen twee ontwerpcycli plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomsten zal er vooral worden gewerkt aan het ontwerpen van de lessen gekoppeld aan de expertise van elkaar en de onderzoeker.
Fase 3: is afronden, evaluerend en het uitwisselen van ervaringen tussen de teams onderling en de twee teams samen, en het koppelen van de ontwerpen aan de sectie ontwikkelingen en curriculum. Een van de gezamenlijk producten is o.a een uitgave van een collectie lesontwerpen (LO en Bèta) die aan alle ROWF secties LO en Bèta beschikbaar worden gesteld.
Kosten
De begeleiding van de OZW wordt vanuit de ROWF bekostigd. De bijdrage van de school bestaat uit het vrijmaken van de deelnemende leraren voor deze training. (10 bijeenkomsten van 3 uur + ongeveer 15 uur uitvoering van onderzoek)
Voor wie?
We nodigen nadrukkelijk zowel startende als ervaren leraren LO en bèta uit
Aanmelden
info@rowf.nl
meer info: Hans van der Linden 0229-206045 of 06-31048907
Data
25 september; 30 oktober; 13 november; 11 december; 15 januari; 12 februari; 11 maart; 8 april; 13 mei en 10 juni