Onderzoekswerkplaats – voor leraren die hun eigen lessen willen verbeteren

06-10-2021 t/m 18-05-2022 @ 14.00 tot 17.00

 

Regionaal Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord organiseert onderzoekswerkplaatsen (OZW) voor leraren.
Bewezen is dat dit de meest effectieve manier van professionaliseren is. Deelname heeft niet alleen een positief effect de individuele deelnemers, maar heeft een koppeling met de vaksectie.
Inhoud
De onderzoekswerkplaats bestaat uit vijf teams:
Lichamelijke Opvoeding
Beta
Gamma (maatschappij vakken)
Alfa (taken)
Praktijkvakken (voor praktijkdocenten uit VMBO, MBO en Praktijkschool)
Deze teams maken lesontwerpen en doen daarvoor praktijkgericht onderzoek. Het effect van les wordt gemeten.
De keuze voor een thema wordt door de leden van de OZW zelf gedaan. De afgelopen twee jaar was het thema toekomstgericht vakonderwijs, met als insteek steeds een ontwerp voortkomend uit de 21e vaardigheden, met een sterk ontwerpgericht en individueel karakter.
De OZW wordt per cluster begeleid door een onderzoeker met vakdidactische expertise (vanuit HvA, VU, UvA, GC en ALO) en ervaring in het begeleiden van lerarenonderzoek.
Werkwijze:
Start: bepalen onderzoeksthema
Fase 1: de definitie fase, wat is er bekend over het gekozen thema? Wat betekent het voor jou, je vak, je lessen en de sectie?
Fase 2: bestaat uit het (onderzoeksmatig)ontwerpen van lessen, die delen in de sectie, uitvoeren (ook collega’s) en evalueren adhv doelen. Er zijn twee ontwerpcycli per jaar. Tijdens de bijeenkomsten zal er worden gewerkt aan het ontwerpen van de lessen gekoppeld aan de expertise van elkaar en de onderzoeker.
Fase 3: is afronden, evalueren en het uitwisselen van ervaringen tussen de teams onderling. De lesontwerpen worden gekoppeld aan de sectie ontwikkelingen en het curriculum. Een van de gezamenlijk producten is o.a een uitgave van een collectie lesontwerpen die aan alle secties beschikbaar worden gesteld.
Kosten
De begeleiding van de OZW wordt door het Regionaal Platform bekostigd. De bijdrage van de school bestaat uit het vrijmaken van de deelnemende leraren voor deze training. (8 bijeenkomsten van 3 uur + ongeveer 15 uur uitvoering van onderzoek)
Voor wie?
We nodigen nadrukkelijk zowel startende als ervaren leraren uit.
Aanmelden
info@rowf.nl
meer info: Hans van der Linden 0229-206045 of 06-31048907
Data
6 oktober 2021; 10 november 2021; 8 december 2021; 12 januari 2022; 16 februari 2022; 16 maart 2022; 13 april 2022 en 18 mei 2022
De bijeenkomsten worden in Alkmaar en Hoorn gehouden.