Workshop “Actief Leren” – voor werkplekbegeleiders

23-01-2019 t/m 23-04-2019 @ 15:00 tot 17:00
Locatie(s):

Hoe actiever de leermethode, hoe beter de leerling iets onthoudt. Hoe help je een student een lesplan te maken met activerende elementen? In deze workshop wordt de theorie over Actief Leren behandeld en krijg je handvatten om een lesplan te analysen en vragen te stellen waarmee je Actief Leren kunt bevorderen. In de workshop van twee dagdelen wordt theorie behandeld en gekoppeld aan eigen ervaringen van de deelnemer.

Onderwerpen die in de training aan bod zijn gekomen:

  • Waarom is het zinvol om in de begeleiding van studenten aandacht geven aan Actief Leren;
  • Theorie  over Actief Leren, we gebruiken inzichten uit o.a. Ebbens, Marzano, Hattie e.a. ;
  • Welke lessen en lesactiviteiten (samen werkend leren) kunnen begeleider en student samen ontwerpen om Actief Leren bij leerlingen te stimuleren;
  • Wat kan een begeleider doen om een student hierin te stimuleren;
  • Hoe kun je ontwikkelingen bij je student op dit vlak kunt observeren en analyseren;
  • Welke ervaringen zijn hiermee, en wat werkt wel/niet?

Wanneer?  woensdag 23 januari van 15.00-17.00 uur     Dampten 14 in Hoorn

aanmelden via een mail aan L.vaneerden@rowf.nl