workshop “Vakdidactiek uit de opleiding integreren in de begeleiding van een student”

06-05-2019 @ 15:00 tot 17:00
Locatie(s):
Op de opleiding van studenten is vakdidactiek een belangrijk onderdeel. Voor studenten is het vaak lastig deze kennis een plek te geven in de stages, ook voor werkplekbegeleiders is lang niet altijd duidelijk welke vakdidactische kennis bij de student aanwezig is en hoe (en of) die past in het sectiecurriculum van de schol. Ook is het vaak lastig de student inhoudelijk wat betreft vakdidactiek op de school te begeleiden.

Per cluster (LO, BETA, GAMMA, Talen) ga je met een opleider van het instituut exploreren welke vakdidactische kennis je bij een student mag verwachten, hoe je je student daarin vanuit de praktijk kunt begeleiden en hoe je die kennis kunt plaatsen in het school/ sectie curriculum

Aanmelden dmv een mail aan l.vaneerden@rowf.nl