Regionale academische Opleidingsschool West-Friesland

rowf2

Over de ROWF

De scholen in West-Friesland laten veel leerlingen leren. Daarnaast leiden ze een groot aantal leraren op. Om een goede leraar te worden moet je – naast het leren op een opleidingsinstituut – veel oefenen in de praktijksituatie op een school.

De scholen in West-Friesland bieden daarvoor volop mogelijkheden aan studenten van de lerarenopleidingen. Dat doen ze al jarenlang in samenwerking met opleidingsinstituten in Amsterdam.

Zo is sinds 2006 een hecht partnerschap ontstaan dat vorm geeft aan het ‘Opleiden in de School’. Hierbij leren en werken studenten van de lerarenopleidingen voor een groot deel op de school aan hun opleiding in de vorm van leerwerktrajecten. Dat is veel meer dan ‘stagelopen’, waarbij studenten alleen wat lesuren geven en daarin begeleid worden.

Passende leeromgeving

Binnen de opleidingsschool werken en leren studenten tegelijkertijd door het verrichten van allerlei taken en het doen van praktijkonderzoek. De diversiteit van de scholen van de ROWF biedt daarvoor een passende leerwerkomgeving én de begeleiding die bij deze vorm van (competentiegericht) leren hoort.

De begeleiders op de scholen hebben een training gevolgd en passen het geleerde toe op het leren van de docenten in opleiding én van de leerlingen. Het opleiden in de school zorgt voor extra dynamiek in de school waarvan de leerlingen en de onderwijsteams profiteren.

Inmiddels zijn er al veel studenten door de ROWF opgeleid tot startbekwame docenten, die bewijzen dat ze kwalitatief goed onderwijs kunnen geven. Het Ministerie OC&W heeft dit gecontroleerd en de ROWF in 2009 uitgeroepen tot ‘excellente erkende opleidingsschool’ .

Wij geven daar vorm aan onder het motto:

‘Actief en zelfstandig leren, individueel en van en met elkaar.’