Medewerkers

Voor medewerkers bij ROWF:

Alle afspraken zijn opgenomen in het opleidingsplan van de ROWF: opleidingsplan-rowf-versie-november-2021

Onze visie op opleiden in de school:  visie-notitie-2016

aangevuld met deze ambitie: ambitie-rowf-2019

Tips voor werkplekbegeleiders bij het begeleiden van 1e jaars studenten (online bijeenkomst feb. 2022): https://youtu.be/MfPZwqSMLNQ

Kennismakingsgesprek met student: stagestart-kennismakingsvragen-rowf

Afspraken over beoordeling zijn omschreven in de ROWF  beoordelingstructuur. De beoordelingsformulieren van de HvA vind je hier. 

uitleg-over-nieuwe-beoordelingssystematiek-hva-2022-2023

Studenten kun je stimuleren om te reflecteren met behulp van dit reflectieformulier en pap-formulier-rowf

HvA studenten moeten ook beroepsopdrachten maken. Over de onderwerpen die daarin aan de orde komen, kan je hier meer info krijgen: info-over-beroepsopdrachten

De beroepsopdrachten kunnen bij de ROWF door studenten in de praktijk worden gebracht in de Edulabs bijeenkomsten. Hiervoor krijgen studenten een uitnodiging. De schoolopleiders en instituutsopleiders bereiden het samen voor: edulabs

Studenten kunnen op school ook ervaring opdoen met taken-naast-het-lesgeven

Beeldopnames maken in de klas?: handleiding-beeldopnames-voor-opleidingsdoelen-versie-rowf-24-juni-2019