Over ROWF

ROWF Opleidingsschool – samen opleiden

Vijf lerarenopleidingen in Amsterdam 13 schoolbesturen in Noord-Holland (35 scholen voor voortgezet onderwijs en 13 MBO vestigingen) verzorgen samen: “leren op de werkplek”.

Een groot deel van de opleiding vindt plaats in de praktijk, op de VO- of MBO-scholen. Bij de ROWF worden toekomstige leraren deskundig begeleid en opgeleid.

De ROWF staat voor:

  • samen leren
  • samen verantwoordelijk
  • goede aansluiting tussen theorie en praktijk
  • een zeer groot aantal getrainde begeleiders
  • een passende, veelzijdige en rijke leeromgeving met veel diversiteit
  • de mogelijkheid om vier jaar stage te lopen op steeds verschillende ROWF-scholen
  • oog voor de eigenheid van de student
  • stimuleren van een onderzoekende houding
  • goede begeleiding bij het doen van onderzoek
  • studiedagen op verschillende scholen

Dit zijn de partners die samen de ROWF vormen:
Lerarenopleidingen: HvA, ALO, Breitner, UvA en Vu.
Scholen: Atlas, Tabor, Martinus, RSG Enkhuizen, RSG Wiringherlant, Praktijkschool West-Friesland, PSG, Vonk, Horizon, Scholen aan Zee en Regio College.

Waar vind je de ROWF scholen?

Organisatie

Stuurgroep

De stuurgroep stuurt de ROWF aan en is o.m. verantwoordelijk voor het opstellen van beleid, de visie, ambitie en doelstellingen over het opleiden in de school. De partners (scholen en opleidingen) zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep.

Kees van Bergeijk (voorzitter) Martinuscollege
Eugene Kramer RSG Enkhuizen
Wanda Munneke Trigoon
Agnita Mur Atlas College
Sense de Groot Tabor College
Corné van Diepen Martinuscollege
Alice Hart RSG Wiringherlant
Wim van Reenen Vonk
Arjan Kloppers Horizon College en Regio College
Martijn Meerhoff HvA Onderwijs en Opvoeding
Yvonne Rijns UvA ILO
Gerhard van de Bunt VU ULO
Iris Eshel Breitner Academie
Thijs Menskink HvA ALO
Hans van Beekum Scholen aan Zee
Monique de Lange Purmerendse ScholenGroep

Opleidingsbureau

Het opleidingsbureau van de ROWF coördineert de samenwerking tussen alle partners en de plaatsing van studenten

Hans van der Linden Coördinator ROWF (06) 31 04 89 07
Linda van Eerden Coördinator ROWF (06) 36 48 14 52

Instituutsopleiders, schoolopleiders en werkplekbegeleiders

Op elke school is een schoolopleider verantwoordelijk voor de afstemming met de ROWF-partners, het opleidingsbureau en de instituutsopleiders. De schoolopleider ondersteunt de werkplekbegeleiders door o.a. trainingen en intervisie te organiseren.

Er zijn ruim 300 werkplekbegeleiders werkzaam bij de ROWF-scholen. Dit zijn de docenten die de studenten coachen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de studenten.

De instituutsopleider is de contactpersoon van de lerarenopleiding tijdens het leren op de werkplek. Hij/zij stemt af met de student en de schoolopleider of alles naar wens verloopt, en is verantwoordelijk voor de eindbeoordeling. De werkplekbegeleider en schoolopleider zorgen voor input bij die beoordeling, zij weten immers van dichtbij hoe de ontwikkeling is verlopen tijdens de stage.

De afspraken over de samenwerking zijn o.a. vastgelegd in het opleidingsplan-rowf-versie-november-2021.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op.

Hans van der Linden
(06) 31 04 89 07
h.vanderlinden@rowf.nl

Linda van Eerden
(06) 36 48 14 52
l.vaneerden@rowf.nl