Over ROWF

ROWF Opleidingsschool – samen opleiden

Vijf lerarenopleidingen, 29 scholen voor voortgezet onderwijs en 9 MBO vestigingen verzorgen samen: “leren op de werkplek”.

Een groot deel van de opleiding vindt plaats in de praktijk, op de VO- of MBO-scholen. Bij de ROWF worden toekomstige leraren deskundig begeleid en opgeleid.

De ROWF staat voor:

 • samen leren
 • samen verantwoordelijk
 • goede aansluiting tussen theorie en praktijk
 • een zeer groot aantal getrainde begeleiders
 • een passende, veelzijdige en rijke leeromgeving met veel diversiteit
 • de mogelijkheid om vier jaar stage te lopen op steeds verschillende ROWF-scholen
 • oog voor de eigenheid van de student
 • stimuleren van een onderzoekende houding
 • goede begeleiding bij het doen van onderzoek
 • studiedagen op verschillende scholen

Wat maakt de ROWF als opleidingsschool bijzonder?

Een voorbeeld: EduLabs

Alle studenten volgen tijdens hun stage zogenaamde ‘EduLabs’, themabijeenkomsten waarin ze (steeds op een andere school) samen theoretische kennis omzetten in een praktijkervaring. De theorie die de opleiding aanreikt, wordt vertaald in praktijkopdrachten, waardoor de studenten de theorie ‘ervaren’. De EduLabs hebben een pedagogisch-didactische focus. Opleidingen en scholen bereiden de bijeenkomsten samen voor en verzorgen samen de begeleiding van de studenten.

Thema’s

In de EduLabs in het eerste studiejaar komen de volgende thema’s aan de orde: leren en leeractiviteiten, effectieve instructie, lesfases Ebbens 0 t/m 6, werken voor en werken met, basisbehoeften- en motivatie van leerlingen, groepsdynamica met de Roos van Leary.

In studiejaar 2 zijn er EduLabs over: orde en groepsdynamica, didactiek, leerlingen motiveren, vragen stellen en samenwerken in de les, taalgericht vakonderwijs, effectief ICT-gebruik in de les.

In studiejaar 3 oefenen studenten gesprekstechnieken met leerlingen, leren ze van ervaringen van mentoren, maken ze een sociogram van een mentorklas en observeren ze leer- en gedragsstoornissen bij leerlingen. Ook leren studenten de school kennen: ze praten met docenten, verdiepen zich in de visie van de school en onderzoeken wat de school doet in het kader van het thema dat in het EduLab centraal staat. Meerdere leraren uit verschillende vakken worden geïnterviewd.

De planning van de Edulabs bijeenkomsten vind je in de agenda.

Activiteiten

De activiteiten met leerlingen zijn afhankelijk van het thema. Bijvoorbeeld: studenten maken in groepjes van vier een les (in het eigen vak) met nadruk op het thema. Twee studenten geven deze les aan een kleine groep leerlingen. De les wordt door de twee andere studenten en de leerlingen geëvalueerd aan de hand van een evaluatieformulier. Daarna bespreken en evalueren de studenten elkaars lessen onderling. De opleiders koppelen de ervaringen en observaties aan de onderliggende theoretische kennis. Aan het eind van het EduLab geven de studenten aan waar ze op de eigen leerwerkplek mee verder gaan.

Opbrengsten

 • Studenten vinden dat ze door deze manier van werken beter in staat zijn om theorie en praktijk te combineren.
 • Studenten gebruiken de EduLab-ervaring direct in hun stage.
 • Studenten komen in contact met verschillende schoolvormen en onderwijsconcepten.

 

Een voorbeeld: reflecteren

Vind je het lastig om een goed reflectieverslag te maken? We hebben een formulier gemaakt, dat je stap voor stap door de belangrijkste vragen loodst. pap-formulier-rowf en reflectieformulier