Bladergroen – Purmerend

Adres:
Flevostraat 257
1442 PX Purmerend
Niveaus:
  • Praktijkonderwijs
  • VMBO
Contactgegevens:
Stella de Haas
hsst@psg.nl

Bekijk de stageplaatsen van Bladergroen – Purmerend

Bij SG W.J. Bladergroen vind je de vmbo-onderbouw, het praktijkonderwijs en de internationale schakelklas. De nauwe samenwerking met de andere vmbo-scholen in de Purmerendse ScholenGroep biedt verschillende doorstroommogelijkheden.

Op onze school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en capaciteiten van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht. De onderwijsbehoefte van leerlingen staat centraal, dat betekent dat we een leerling maximaal uitdagen op zijn/haar niveau. Daarbij gaat het onder meer om zelfstandigheid, de relatie met anderen en vertrouwen in het eigen kunnen.

SG W.J. Bladergroen (WJB) maakt deel uit van de Purmerendse ScholenGroep en is in samenspraak met het samenwerkingsverband Waterland opgericht. Onze school is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht. Alle leerlingen hebben een (zorg)indicatie.

Onze visie op het onderwijs sluit aan bij het beleidsplan van de Purmerendse ScholenGroep (PSG) en zijn in centrale thema’s verankerd, te weten:

  • Betekenisgeving: Leerlingen toerusten voor later.
  • Talent & persoonlijke groei: Elke leerling heeft talenten.
  • De leerling centraal: gepersonaliseerd onderwijs en gedifferentieerd onderwijs: Voor elke leerling maatwerk op basis van gedeelde verantwoordelijkheid.
  • Samenwerken met een toegevoegde waarde: Voor elke leerling een passende plek.
  • Verantwoording en verantwoordelijkheid in ons onderwijs: verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.