Edulabs – voor alle stagiaires

10-03-2022 t/m 14-04-2022 @ 9:00 tot 15:00

Tijdens de Edulabs bijeenkomsten ga je een dag aan de slag met mede-studenten. Er worden thema’s besproken die samenhangen met de beroepsopdrachten. Je krijgt praktische opdrachten die je in een trainingsomgeving uitvoert op diverse scholen met groepen leerlingen. Zo kun je theorie direct aan praktijk koppelen; uitvoeren en feedback krijgen van scholieren, mede-studenten en begeleiders. Voor de HvA studenten heeft het als extra voordeel dat dit direct bruikbaar is bij de uitvoering van de beroepsopdrachten. Dit is een verplicht onderdeel van de stage bij de ROWF.

Voor 1e jaars studenten:

Op donderdag donderdag 21 april 2022. (Bij Scholen aan Zee, Horizon Hoorn en Newton) Het thema van de 1e edulabs dag voor 1e jaars is ‘een les maken’  doelen stellen, en een les indelen volgens de lesfasen van Ebbens samen met elkaar, collega’s én leerlingen van de ontvangende school. De studenten krijgen hiervoor een uitnodiging van Hans van der Linden. Uitnodiging niet ontvangen? Mail Hans: h.vanderlinden@rowf.nl

Voor 2e jaars studenten:

Datum in 2021 is verschoven ivm corono. Nieuwe datum volgt nog.

Het thema voor deze 2e jaars edulabs dag is ‘ Didactisch orde houden’ (gekoppeld aan BO2) . Met als insteek wanneer je een goed gestructureerde les geeft met een interessante inhoud én actieve inspirerede werkvormen / didactiek speelt is orde houden minder of geen issue.

Voor 3e jaars studenten:

Bijeenkomst in november is vervallen ivm corona-maatregelen en de onmogelijkheid om bij elkaar te komen.

Op woensdag 24 november is er voor de 3e jaars voltijd studenten een Edulabs dag  thema is hoe je in de les, en in het contact met leerlingen met een stoornis in het Autistisch spectrum als student effectief omgaat. Dit thema is dan gekoppeld aan BO5, deze bijeenkomst vindt plaats op sg Copernicus in Hoorn. De Copernicus specialiseert zich al een aantal jaar in het lesgeven, begeleiden van leerlingen met een stoornis in het Autistisch spectrum. Leraren die lesgeven aan deze leerlingen worden daar in geschoold maar ook de zorgstructuur van de Copernicus is voor een deel ingericht op het begeleiden van deze leerlingen. In het kader van beroepsopdracht 5 past dit prima! Ook principes van Handelingsgericht werken komen aan bod, naast welke gespreksvaardigheden je nodig hebt om met deze leerlingen in gesprek te komen.