Onderzoekswerkplaatsen (een traject voor leraren om je les nog effectiever te maken)

08-01-2024 t/m 19-07-2024 @ 15:00 tot 17:00
Locatie(s):

Professionaliseren van leraren – leer met collega’s en pas het direct toe in je eigen les

HOE MAAK JE JE  EIGEN ‘VAK’ LESSEN NOG BETER D.M.V. (ONTWERP)ONDERZOEK

In de onderzoekswerkplaatsen wordt met een groep van maximaal 8 vak-collega’s lesontwerpen gemaakt.  Aangetoond is dat dit een uitermate effectieve manier van professionaliseren is. Deelname heeft niet alleen een positief effect op de lespraktijk van de individuele deelnemers, maar heeft ook een directe koppeling met de vaksectie.  

 Inhoud 

De onderzoekswerkplaats (OZW) bestaat uit vijf teams: Lichamelijke Opvoeding,  Gamma (maatschappijvakken), Alfa (talen), BETA en praktijkvakken (voor praktijkdocenten uit het praktijkonderwijs, vmbo en mbo).  Per team zijn er 8 plekken beschikbaar. Deze teams maken lesontwerpen en doen daarvoor praktijkgericht onderzoek. Het effect van de lessen wordt gemeten. 

De keuze voor een thema wordt door de leden van de OZW zelf gedaan. De eerste twee jaar was het thema “toekomstgericht vakonderwijs”, met als insteek steeds een ontwerp voortkomend uit de 21e vaardigheden, met een sterk ontwerpgericht en individueel karakter.  

De OZW wordt per cluster begeleid door een onderzoeker met vakdidactische expertise (vanuit HvA, VU, UVA en ALO) en ervaring in het begeleiden van praktijkgericht lerarenonderzoek.  

Kosten 

De begeleiding van de OZW wordt vanuit het project Regionale aanpak lerarentekort van het RPOA NHN bekostigd. De bijdrage van de school bestaat uit het vrijmaken van de deelnemende leraren voor deze training. (8 bijeenkomsten van 3 uur + ongeveer 15 uur uitvoering) 

Voor wie? 

We nodigen nadrukkelijk zowel startende als ervaren leraren LO, Gamma (maatschappijvakken), Alfa (talen), bèta en praktijk uit  

Aanmelden 

Aanmelden kan via dit Aanmeldformulier

Meer info  bij Hans van der Linden: h.vanderlinden@rowf.nl  (06-31048907)

Planning

Onderzoekswerkplaatsen worden in 2022/2023 afwisselend gehouden in Hoorn en Alkmaar en zijn van 14.00-17.00 uur gepland op: 8 bijeenkomsten op maandagmiddag januari-juli 2023

Werkwijze:  

Fase 0, bepalen onderzoeksthema. 

Fase 1, de definitie fase, wat is er bekend van het gekozen thema? Wat betekent dat voor jou, je vak, je lessen en de sectie?  

Fase 2, bestaat uit het (onderzoeksmatig) ontwerpen van lessen, die delen in de sectie, uitvoeren (ook collega’s) en evalueren adhv doelen.  Er vinden twee ontwerpcycli plaats per jaar. Tijdens de bijeenkomsten zal er vooral worden gewerkt aan het ontwerpen van de lessen gekoppeld aan de expertise van elkaar en de onderzoeker.  

Fase 3, is afronden, evaluerend en het uitwisselen van ervaringen tussen de teams onderling en de twee teams samen, en het koppelen van de ontwerpen aan de sectie ontwikkelingen en curriculum.  

Hoge waardering door deelnemers 

In de evaluatie van de afgelopen jaren geven de deelnemers aan uitermate positief te zijn over de onderzoekswerkplaats (OZW) en de effecten op hun eigen handelen, ook in vergelijking met andere vormen van professionaliseren komt de OZW er bovengemiddeld uit, zoals blijkt uit het NRO-onderzoek kennis opdoen en benutten (2018). Belangrijke conclusies uit dit onderzoek zijn onder meer:  

  • in een (leer) gemeenschap de tijd hebben ‘de diepte in te gaan’ bij het ontwerpen van lesinhoud, en daar ook  
  • gericht lessen en ontwerpen én valide en betrouwbaar kunnen evalueren 
  • het toepassen van kennis en nieuwe werkvormen in lessituaties,  
  • het ontwerpen van lessen en lessenseries,  
  • het theoretisch kunnen onderbouwen van de eigen praktijk  
  • het uitvoeren van praktijk (gericht) onderzoek  
  • autonomie deelnemers 
  • uitwisselen kennis onderling 
  • betrokkenheid en deskundigheid onderzoekers