Praktijkschool Westfriesland locatie Hoorn

Bezoekadres
Gording 124
1628 HG Hoorn
T: 0229-219487

De praktijkschool Westfriesland locatie Hoorn is een school voor leerlingen met een leerachterstand van drie jaar of meer, in twee of meer domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen) en een IQ tussen minimaal 55 en maximaal 75-80. De leeftijd van de leerlingen varieert van twaalf tot en met achttien jaar.

Onze opdracht

Onze school is een praktijkschool en biedt eindonderwijs. Dit betekent dat de school de leerlingen voorbereidt op een overgang van school naar werk en naar zelfstandig maatschappelijk functioneren. Sommige leerlingen komen in aanmerking voor een vervolgopleiding op mbo niveau 1, bijvoorbeeld op de praktijkschool zelf of op een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) of een Agrarisch Opleidingscentrum (AOC).

Onze missie

  • begeleiding op maat, toeleiding naar arbeid
  • persoonlijke begeleiding
  • leerstof op maat
  • een breed aanbod van praktijkvakken
  • sociale vaardigheidstraining
  • ambulante begeleiding en nazorg

Onze visie:

Wij stellen ons ten doel leerlingen van onze school ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen, zodat de leerlingen zich op het gebied van arbeid, zelfstandig wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap verder kunnen ontplooien.