Praktijkschool Westfriesland locatie Stedebroec

Bezoekadres
Annie M.G. Schmidtweg 1
1613 MA Grootebroek
T: 0228-510350
E: j.pieterse@praktijkschoolwf.nl

Praktijkschool Westfriesland locatie Stedebroec

Onze school is een praktijkschool en biedt eindonderwijs. Dit betekent dat de school probeert de leerlingen voor te bereiden op een overgang van school naar werk en naar zelfstandig maatschappelijk functioneren.

Onze missie

· Begeleiding op maat, toeleiding naar arbeid
· Persoonlijke begeleiding
· Leerstof op maat
· Breed aanbod praktijkvakken
· Sociale vaardigheidstraining
· Individueel arbeidstraject
· Ambulante begeleiding en nazorg

Onze visie De leerling en zijn/haar toekomst staat centraal. Het onderwijs wordt gestuurd door zijn/haar ontwikkelingsvraag. Op basis van die vraag en de mogelijkheden van de leerling arrangeert het team, samen met de leerling, ouders/verzorgers en instanties rondom de school, afgestemde leer- en ontwikkelingstrajecten.

Leren gebeurt het best in een levensechte omgeving, afgestemd op de leefwereld van jonge mensen met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. We leren hen algemene competenties gericht op zelfstandig functioneren in de maatschappij en specifieke competenties gericht op deelname aan het arbeidsproces.

Dus wil je vanuit je vakgebied bij ons op school een “project” van een jaar laat het dan weten. Er staan al een aantal ideeën op de site. Maar heb jij een talent waarvan je denkt dat onze leerlingen hier iets aan kunnen hebben laat het ons weten !

Leerlingen in het praktijkonderwijs hebben meestal :
· een leerachterstand van 3 jaar of meer in twee of meer leergebieden (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen; maar niet de combinatie technisch lezen en spellen)
· een IQ tussen minimaal 55 en maximaal 75-80
· en/of een combinatie met sociaal-emotionele problematiek.