Praktijkschool Westfriesland locatie Stedebroec

Bezoekadres
AMG Schmidtweg 1
1613 MA Grootebroek
T: 0228-510350
E: j.pieterse@praktijkschoolwf.nl

Praktijkschool Westfriesland locatie Stedebroec

De praktijkschool biedt eindonderwijs. Dit betekent  dat de school probeert de leerlingen voor te bereiden op een overgang van school naar werk en zelfstandig maatschappelijk functioneren. Het onderwijsaanbod richt zich op vier gebieden: werken, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap.