Organisatie

Stuurgroep
De stuurgroep stuurt de ROWF aan en is o.m. verantwoordelijk voor het opstellen van beleid, de visie, ambitie en doelstellingen over het opleiden in de school.  De partners (scholen en opleidingen) zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep.

Kees van Bergeijk (voorzitter) Martinuscollege
Franca van Alebeek Atlas College
Erica van Langen Tabor College
Corrie van Breenen Stichting Leerzaam
Ria Kuper RSG Enkhuizen
Monika Defouny Martinuscollege
Alessandra Corda HvA, Onderwijs en Opvoeding
Yvonne Rijns UvA, ILO
Dominicus Kamsma VU, ULO
Mip van Suchtelen Inholland, Onderwijs & Innovatie
Ton de Ruijter HvA, ALO


Opleidingsbureau

Het opleidingsbureau van de ROWF coördineert:

  • de samenwerking tussen alle partners
  • de plaatsing van studenten
Linda van Eerden coördinator ROWF
Hans van der Linden coördinator Opleidingsbureau
Marjan Hoogeboom financiële ondersteuning
Jolanda Duijn-Mai administratieve ondersteuning
Mariska Melis administratieve ondersteuning
Dick Slok communicatieadviseur


Schoolopleiders en werkplekbegeleiders

Op elke school is een schoolopleider verantwoordelijk voor de afstemming met de ROWF partners, het opleidingsbureau en de instituutsopleiders. De schoolopleider ondersteunt de werkplekbegeleiders door o.a. trainingen en intervisie te organiseren.
Er zijn ruim 200 werkplekbegeleiders werkzaam bij de ROWF scholen. Dit zijn de docenten die de studenten coachen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de studenten.

Instituutsopleiders
De instituutsopleider is de contactpersoon van de lerarenopleiding tijdens het leren op de werkplek. Hij/zij stemt af met de student en de schoolopleider of alles naar wens verloopt, en is verantwoordelijk voor de eindbeoordeling. De werkplekbegeleider en schoolopleider zorgen voor input bij die beoordeling, zij weten immers van dichtbij hoe de ontwikkeling is verlopen tijdens de stage.