Organisatie

Stuurgroep
De stuurgroep stuurt de ROWF aan en is o.m. verantwoordelijk voor het opstellen van beleid, de visie, ambitie en doelstellingen over het opleiden in de school.  De partners (scholen en opleidingen) zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep.

Kees van Bergeijk (voorzitter) Martinuscollege
Ria Kuper RSG Enkhuizen
Corrie van Breenen Trigoon
Franca van Alebeek Atlas College
Erica van Langen Tabor College
Monika Defourny Martinuscollege
Alessandra Corda HvA, Onderwijs en Opvoeding
Yvonne Rijns UvA, ILO
Martijn Meeter VU, ULO
Hans Troost Inholland, Onderwijs & Innovatie
Rafael van Crimpen Breitner Academie
Ton de Ruijter HvA, ALO


Opleidingsbureau

Het opleidingsbureau van de ROWF coördineert:

  • de samenwerking tussen alle partners
  • de plaatsing van studenten
Linda van Eerden Coördinator ROWF
Hans van der Linden Coördinator opleidingsbureau
Marian Hoogeboom Financiële ondersteuning
Dick Slok Communicatieadviseur


Instituutsopleiders

Schoolopleiders en werkplekbegeleiders

Op elke school is een schoolopleider verantwoordelijk voor de afstemming met de ROWF partners, het opleidingsbureau en de instituutsopleiders. De schoolopleider ondersteunt de werkplekbegeleiders door o.a. trainingen en intervisie te organiseren.
Er zijn ruim 200 werkplekbegeleiders werkzaam bij de ROWF scholen. Dit zijn de docenten die de studenten coachen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de studenten.

De instituutsopleider is de contactpersoon van de lerarenopleiding tijdens het leren op de werkplek. Hij/zij stemt af met de student en de schoolopleider of alles naar wens verloopt, en is verantwoordelijk voor de eindbeoordeling. De werkplekbegeleider en schoolopleider zorgen voor input bij die beoordeling, zij weten immers van dichtbij hoe de ontwikkeling is verlopen tijdens de stage.