Organisatie

Stuurgroep
De stuurgroep stuurt de ROWF aan en is o.m. verantwoordelijk voor het opstellen van beleid, de visie, ambitie en doelstellingen over het opleiden in de school.  De partners (scholen en opleidingen) zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep.

 

Kees van Bergeijk (voorzitter) Martinuscollege
Eugene Kramer RSG Enkhuizen
Wanda Munneke Trigoon
Agnita Mur Atlas College
Sense de Groot Tabor College
Corné van Diepen Martinuscollege
Alice Hart RSG Wiringherlant
Wim van Reenen Vonk
Arjan Kloppers Horizon College en Regio College
Martijn Meerhoff HvA Onderwijs en Opvoeding
Yvonne Rijns UvA ILO
Gerhard van de Bunt VU ULO
Iris Eshel Breitner Academie
Thijs Menskink HvA ALO
Hans van Beekum Scholen aan Zee
Monique de Lange Purmerendse ScholenGroep
OVO Zaanstad
Spinaker Voortgezet Speciaal Onderwijs

Opleidingsbureau
Het opleidingsbureau van de ROWF coördineert de samenwerking tussen alle partners en de plaatsing van studenten

Linda van Eerden Coördinator ROWF   06-36481452
Hans van der Linden Coördinator ROWF   06-31048907


Instituutsopleiders, s
choolopleiders en werkplekbegeleiders
Op elke school is een schoolopleider verantwoordelijk voor de afstemming met de ROWF partners, het opleidingsbureau en de instituutsopleiders. De schoolopleider ondersteunt de werkplekbegeleiders door o.a. trainingen en intervisie te organiseren.

Er zijn ruim 300 werkplekbegeleiders werkzaam bij de ROWF scholen. Dit zijn de docenten die de studenten coachen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de studenten.

De instituutsopleider is de contactpersoon van de lerarenopleiding tijdens het leren op de werkplek. Hij/zij stemt af met de student en de schoolopleider of alles naar wens verloopt, en is verantwoordelijk voor de eindbeoordeling. De werkplekbegeleider en schoolopleider zorgen voor input bij die beoordeling, zij weten immers van dichtbij hoe de ontwikkeling is verlopen tijdens de stage.