RSG Wiringherlant

Adres:
Dokter Tamsmalaan 1a
1771 AB Wieringerwerf
Niveaus:
  • VMBO / HAVO / VWO
Contactgegevens:
Mariette Spaltman
SPM@wiringherlant.nl
06-31048907

Bekijk de stageplaatsen van RSG Wiringherlant

Rsg Wiringherlant is een kleinschalige, openbare scholengemeenschap; een ontmoetingsplaats waar iedereen een veilige omgeving wordt geboden. Ons onderwijs kenmerkt zich door structuur en steun met aandacht voor de ontwikkeling en ontplooiing van de individuele leerling. Rsg Wiringherlant biedt inspirerend en grensverleggend onderwijs, waarbij de leerlingen worden voorbereid op de volgende stap in hun leven.

Rsg Wiringherlant zorgt ervoor dat haar leerlingen op regionaal, nationaal én internationaal niveau hun weg in de samenleving leren te vinden.

Uitwerking van deze missie vertaalt zich als volgt:

 Kleinschalige ontmoetingsplaats

Door het kleinschalige karakter kent de school een grote betrokkenheid van docenten, leerlingen en ouders/verzorgers. De school is daarmee een belangrijke ontmoetingsplaats. We hebben een veilige leer- en werkomgeving met een continue aandacht voor verdere verbetering en optimalisering.

 Steun en structuur

Onze pedagogisch-didactische benadering speelt in op individuele verschillen van leerlingen. Wij bieden maatwerk voor al onze leerlingen, zowel in onderwijsaanbod als specifieke aandacht en zorg.

 Inspirerend en grensverleggend

Wij laten de leerlingen hun grenzen verleggen door hen uit te dagen, te inspireren en te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Dit doen wij onder andere door gebruik te maken van activerende werkvormen en door ruimte te bieden voor differentiatie en facultatieve onderdelen in het curriculum.

 Gericht op de samenleving

Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op de toekomst. Wij besteden gericht aandacht aan de rol van Europa in de wereld en bieden internationaliseringsactiviteiten aan. Hierdoor doen leerlingen kennis op omtrent Europa en de internationale gemeenschap en worden ze vaardig in de omgang met andere culturen.

Om vorm te geven aan de missie werkt rsg Wiringherlant bewust vanuit en aan de volgende kernkwaliteiten:

 Betrokkenheid en goede sfeer

Deze twee kwaliteiten zorgen ervoor dat ontwikkelingen in gang komen én blijven en dat ze daadwerkelijk tot het gewenste resultaat leiden.

 Initiatiefrijk en creatief vermogen

Initiatieven die leiden tot kwaliteitsrijke vernieuwingen hebben door het creatieve vermogen van de medewerkers in de school een grote kans van slagen. Soms leidt echter het kleinschalige karakter van de school tot beperkingen.