Stageplaats Beeldende Kunst & Vormgeving 2e/3e of 4e jaars student 2024-2025

Vak:
Beeldende Kunst en Vormgeving
School:
Praktijkschool Westfriesland - Stede Broec
1613 MA Grootebroek
Nederland
Niveau:
Praktijkonderwijs
Dagen:
1 of meer per week

Bij Praktijkschool in Stede Broec is een stageplaats beschikbaar voor een student van de Breitner Academie. Het vak waar de student in les kan geven is VTB (vrijetijdsbesteding). Hierin wordt creatief gewerkt met een scala aan materialen, maar er wordt ook aandacht besteed aan het leren invullen van vrije tijd en er zullen excursies georganiseerd en gastsprekers uitgenodigd worden over van alles wat met vrijetijdsbesteding te maken heeft.

Waarom kiezen voor een stage op de praktijkschool? Op de praktijkschool leren kinderen op een andere manier dan op andere VO scholen. Dat betekent dat je wel les kunt geven in jouw vakgebied maar dat je daarbij creatief moet zijn, en aansluiten op de behoefte en interesse van de kinderen. Hoe kun je kinderen die wat moeite hebben met “theoretisch leren” toch nieuwsgierig kunt maken naar de inhoud van jouw vak? Je kunt er op gebied de pedagogische en interpersoonlijke competenties heel veel leren, en krijgt daar ook intensieve begeleiding bij. Een stage op de Praktijkschool wordt door studenten die dit gedaan hebben beschreven als “een geweldige ervaring!”

Hoe zit het praktijkonderwijs in elkaar? Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs. Praktijkonderwijs bereidt leerlingen zo goed mogelijk voor op de maatschappij. Alle leerlingen volgen een eigen ontwikkelplan. Leren, werken, redzaamheid, burgerschap en vrije tijd zijn daarbij belangrijke aspecten. Meestal duurt de opleiding 5 jaar.

Vakken praktijkonderwijs. Leerlingen in het praktijkonderwijs volgen een eigen pakket aan theorie- en praktijkvakken. Welke vakken een leerling precies volgt, staat in zijn of haar ontwikkelplan: het individueel ontwikkelplan. Voorbeelden van vakken zijn: Nederlands; Rekenen/wiskunde; Engels; ik en de maatschappij; Techniek; Dienstverlening en zorg; Horeca en voeding; Logistiek en verkoop; Groen en dierverzorging; Culturele kunstzinnige vorming.

Project Maatwerktraject :
2 dagen in de week begeleiden we leerlingen, in een woonhuis in de wijk, verbonden aan onze school.
Een maatwerkplek voor leerlingen in het 3e en 4e jaar, die nog wat extra ondersteuning nodig hebben, voordat zij ook op stage gaan.
Extra ondersteuning kan heel veel zijn. Maar altijd gericht op de 4 domeinen : Wonen, Werken, Vrije Tijd en Burgerschap. Denk aan zelfstandigheid, samenwerken, plannen en organiseren, doorzettingsvermogen, assertiviteit. We sporten met leerlingen, we doen klussen in en rondom het huis, we gaan op excursies, we vergroten de wereld en vergroten hun zelfvertrouwen.
Heb jij vanuit je vakgebied een leuk idee dat jij een jaar lang met deze groep leerlingen zou kunnen doen laat het ons dan weten.

 

 

Aanmelden