Stageplaats Mens en Maatschappij (2e, 3e of 4e jaars student) 2023/2024

Vak:
Mens en Maatschappij (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie en Maatschappijleer)
School:
Praktijkschool Westfriesland - Hoorn
Gording 124
1628 HG Hoorn
Nederland
Niveau:
Praktijkonderwijs
Dagen:
1 of meer per week
Beschikbaarheid:
Van 04 september 2023 tot 12 juli 2024

Bij de Praktijkschool in Hoorn is een stageplaats beschikbaar voor een 2e, 3e of 4e jaars student Mens & Maatschappij.

Waarom kiezen voor een stage op de praktijkschool? Op de praktijkschool leren kinderen op een andere manier dan op andere VO scholen. Dat betekent dat je wel les kunt geven in jouw vakgebied maar dat je daarbij creatief moet zij en aansluiten op de behoefte en interesse van de kinderen. Hoe kun je kinderen die wat moeite hebben met “theoretisch leren” toch nieuwsgierig maken naar de inhoud van jouw vak? Je kunt er op het gebied van jouw pedagogische en interpersoonlijke competenties heel veel leren en krijgt daar ook intensieve begeleiding bij. Een stage op de Praktijkschool wordt door studenten die dit gedaan hebben beschreven als “een geweldige ervaring!”

Hoe zit het praktijkonderwijs in elkaar? Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs. Het streven van de Praktijkschool is leerlingen met een baan van school af te helpen. De Praktijkschool is op zoek naar de kwaliteiten en talenten van haar leerlingen. Alle leerlingen doen dit met behulp van hun eigen portfolio en competentiemeter. Hier horen praktijkvakken en theoretische vakken bij. Leren, werken, zelfredzaamheid, burgerschap en vrije tijd zijn daarbij belangrijke aspecten.

Vakken praktijkonderwijs. Leerlingen in het praktijkonderwijs volgen een zo divers mogelijke vakken. In de 1e en 2e is dit voor alle leerlingen hetzelfde. Vanaf klas 3 kunnen ze een eigen vakkenpakket samenstellen. Voorbeelden van theorievakken zijn : Nederlands; Rekenen/wiskunde; Engels; ik en de maatschappij. Praktijkvakken : Techniek ; Dienstverlening en zorg; Horeca en voeding; Logistiek en verkoop; Groen en dierverzorging; Culturele kunstzinnige vorming.

Project Maatwerktraject :
2 dagen in de week begeleiden we leerlingen, in een woonhuis in de wijk, verbonden aan onze school.
Een maatwerkplek voor leerlingen in het 3e en 4e jaar, die nog wat extra ondersteuning nodig hebben, voordat zij ook op stage gaan.
Extra ondersteuning kan heel veel zijn. Maar altijd gericht op de 4 domeinen : Wonen, Werken, Vrije Tijd en Burgerschap. Denk aan zelfstandigheid, samenwerken, plannen en organiseren, doorzettingsvermogen, assertiviteit. We sporten met leerlingen, we doen klussen in en rondom het huis, we gaan op excursies, we vergroten de wereld en vergroten hun zelfvertrouwen.
Heb jij vanuit je vakgebied een leuk idee dat jij een jaar lang met deze groep leerlingen zou kunnen doen laat het ons dan weten.

 

Aanmelden