Stageplaats Nederlands (2e, 3e of 4e jaars student) 2024/2025

Vak:
Nederlands
School:
Praktijkschool Westfriesland - Stede Broec
1613 MA Grootebroek
Nederland
Niveau:
Praktijkonderwijs
Dagen:
1 of meer per week

Bij de Praktijkschool in Stede Broec is een stageplaats beschikbaar voor een 2e, 3e of 4e jaars student Nederlands.

Waarom kiezen voor een stage op de praktijkschool? Op de praktijkschool leren kinderen op een andere manier dan op andere VO scholen. Dat betekent dat je wel les kunt geven in jouw vakgebied maar dat je daarbij creatief moet zijn, en aansluiten op de behoefte en interesse van de kinderen. Hoe kun je kinderen die wat moeite hebben met “theoretisch leren” toch nieuwsgierig kunt maken naar de inhoud van jouw vak? Je kunt er op gebied de pedagogische en interpersoonlijke competenties heel veel leren, en krijgt daar ook intensieve begeleiding bij. Een stage op de Praktijkschool wordt door studenten die dit gedaan hebben beschreven als “een geweldige ervaring!”

Hoe zit het praktijkonderwijs in elkaar? Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs. Praktijkonderwijs bereidt leerlingen zo goed mogelijk voor op de maatschappij. Alle leerlingen volgen een eigen ontwikkelplan. Leren, werken, redzaamheid, burgerschap en vrije tijd zijn daarbij belangrijke aspecten. Meestal duurt de opleiding 5 jaar.

Vakken praktijkonderwijs. Leerlingen in het praktijkonderwijs volgen een eigen pakket aan theorie- en praktijkvakken. Welke vakken een leerling precies volgt, staat in zijn of haar ontwikkelplan: het individueel ontwikkelplan. Voorbeelden van vakken zijn: Nederlands; Rekenen/wiskunde; Engels; ik en de maatschappij; Techniek; Dienstverlening en zorg; Horeca en voeding; Logistiek en verkoop; Groen en dierverzorging; Culturele kunstzinnige vorming.

Aanmelden