Tag: contextrijk

Overheidsingrijpen in context

Een onderzoek van Robert Wolters – In mijn havo 4-klas krijgen leerlingen te weinig betekenis mee van het geleerde. In dit ontwerponderzoek krijgt deze klas een lessenserie met contextrijk onderwijs, meerdere klaslokaalexperimenten en samenwerkend leren aangeboden. Het denkgedrag van leerlingen uit de interventieklas wordt bij de inhoudsanalyse van de oefentoets en bij de hardop-denkoefening vergeleken... Lees verder