Overheidsingrijpen in context

Tags:

Een onderzoek van Robert Wolters –

In mijn havo 4-klas krijgen leerlingen te weinig betekenis mee van het geleerde. In dit ontwerponderzoek krijgt deze klas een lessenserie met contextrijk onderwijs, meerdere klaslokaalexperimenten en samenwerkend leren aangeboden. Het denkgedrag van leerlingen uit de interventieklas wordt bij de inhoudsanalyse van de oefentoets en bij de hardop-denkoefening vergeleken met een parallelklas.

De resultaten zijn wisselend: uit de inhoudsanalyse blijkt dat leerlingen uit de parallelklas meer betekenis geven aan de lesstof, terwijl de hardop-denkanalyse uitwijst dat de leerlingen uit de experimentklas meer betekenis hebben bij het geleerde.

Geef een reactie