Handelingsgericht werken in de klas

Theorie: Pameier, N. et al. Handelingsgericht werken in het VO.
Voor welke student: alle lerarenopleidingen
HvA Beroepsopdracht: BO 5 – jaar 3
Praktische documenten bij begeleiding van de student:
Werkdocument. Voorbeeld van een klassenoverzicht en een klassenplan (groepshandelingsplan)
Werkvel. Reflectieschema uitgangspunten HGW
Werkvel. Voorbereiden HGW gesprek met leerling

Meer weten?

Verdieping:
Samenwerken aan schoolsucces
Artikel Handelingsgericht werken
Poster Handelingsgericht werken
Website:
https://www.leraar24.nl/247142/handelingsgericht-werken-zo-voer-je-een-goed-gesprek-met-leerling-en-ouders/

Uitgeschreven tekst filmpje:
Handelingsgericht werken in de klas. Filmpje uitgeschreven.