Onderzoeken

Onderzoekswerkplaats 2021-2022 voor leraren (maak je les nog effectiever)

Professionaliseren van leraren – leer met collega’s en pas het direct toe in je eigen les Hoe maak je je eigen lessen nog beter m.b.v. (ontwerp)onderzoek? In de onderzoekswerkplaatsen wordt met een groep van maximaal 8 vak-collega’s lesontwerpen gemaakt. Aangetoond is dat dit een uitermate effectieve manier van professionaliseren is. Deelname heeft niet alleen een positief... Lees verder

Tips en ideeën voor kennisbenutting en kennisdeling door docenten

De ROWF heeft meegewerkt aan een project waarin onderzoek is gedaan naar kennisdeling door docenten. De resultaten zijn te vinden op deze plaats. Tips en ideeën om meer kennis te benutten en delen, vind je hieronder: Tips en ideeën voor kennisbenutting en –deling door docenten Deze tips zijn afkomstig uit het NRO-onderzoeksproject ‘Docenten creëren en... Lees verder

Ici on parle français

Een onderzoek van Sirin Souani – Dit onderzoek heeft als doel om een klassenlijst te ontwerpen voor leerlingen in de onderbouw om hun gespreksvaardigheid Frans te bevorderen. De hoofdvraag hierbij is: ‘Bevordert het gebruik van de doeltaal Frans tijdens de lessen de gespreksvaardigheid van de leerlingen van leerlingen in het voortgezet onderwijs?’ Ik onderzoek deze... Lees verder

Lesson Study & professionalisering van docenten

Een onderzoek van Sandy Verëll – Een speerpunt vanuit de schoolleiding van het Martinuscollege is de professionalisering van docenten en het vormen van professionele leergemeenschappen, omdat de school onderwijs op maat wil bieden. Docenten gaven echter aan dat deze hulp op maat nog niet aan iedereen aangeboden wordt. Zij voelden zich op didactisch gebied, met... Lees verder

Overheidsingrijpen in context

Een onderzoek van Robert Wolters – In mijn havo 4-klas krijgen leerlingen te weinig betekenis mee van het geleerde. In dit ontwerponderzoek krijgt deze klas een lessenserie met contextrijk onderwijs, meerdere klaslokaalexperimenten en samenwerkend leren aangeboden. Het denkgedrag van leerlingen uit de interventieklas wordt bij de inhoudsanalyse van de oefentoets en bij de hardop-denkoefening vergeleken... Lees verder